Xanthos-Letoon

Kaş – Xanthos: 46 km

Kalkan – Xanthos: 21 km

Fethiye – Xanthos: 63 km

 

Tarihi MÖ 3000’lere kadar uzanan Xanthos’un, Antik Çağ’da Likya’nın en büyük idari merkezi ve başkenti olduğu bilinmektedir. Xanthos ile birlikte 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne dahil olan Letoon ise bu dönemin en önemli dini merkezlerinden biridir. Xanthos ve Letoon içerdikleri arkeolojik değerler açısından dünya mirasının önemli öğeleridir. Aralarında yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafe bulunan yerleşimlerde, Likya dilindeki en uzun ve önemli metinlerin görülebileceği taş yazıtlar yer almaktadır.Likya'nın başkenti olan bu site, özellikle cenaze sanatında Likya gelenekleri ile Helen etkisinin harmanlanmasını göstermektedir. Epigrafik yazıtlar, Likya halkının tarihini ve Hint-Avrupa dilini anlamamız için çok önemlidir.

Ege’nin en güneyi, Antalya’nın en batısında, Antalya ve Muğla illeri sınırları içinde yer alan iki komşu yerleşimden oluşan Xanthos-Letoon, dikkat çekici bir arkeolojik komplekstir. Demir Çağı'nın Anadolu'daki en önemli kültürlerinden biri olan antik Likya Uygarlığı'nın günümüze ulaşan en özgün mimari örneğini temsil etmektedir. İki site, Anadolu, Yunan, Roma ve Bizans uygarlıklarının sürekliliğini ve benzersiz kombinasyonunu çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Likya dilindeki en önemli metinlerin bulunduğu yer de Xanthos-Letoon'dur. Likya halkının tarihini ve Hint-Avrupa dillerini daha iyi anlamak için kayaya ya da büyük taş sütunlara kazınmış yazıtlar büyük önem taşıyor.

Antik Likya'nın başkenti olan Xanthos, özellikle cenaze sanatında Likya geleneklerinin Helen etkisi ile harmanlanmasını gözler önüne seriyor. Xanthos'taki kaya mezarları, sütunlu mezarlar ve sütunlu lahitler antik mezar mimarisinin eşsiz örnekleridir. Değerleri Antik Çağ'da zaten biliniyordu ve komşu illerin sanatını etkilediler: Halikarnas Mozolesi örneğin doğrudan Xanthos Nereid Anıtı'ndan etkilenmiştir. Harpia Anıtı, Payava Mezarı ve Nereid Anıtı da dahil olmak üzere, sit alanlarının bazı mimari ve heykelsi parçalarının 19. yüzyılda İngiltere'ye götürülmesi, onların dünya çapında tanınmasına yol açmış ve dolayısıyla Xanthos mermerleri bir dünya markası haline gelmiştir. antik sanat ve mimarlık tarihinin önemli bir parçasıdır.

Xanthos Nehri'nin (Eşen Çayı) doğusundaki ilk anıtsal bölge, Helenistik ve Bizans dönemlerinde yeniden şekillendirilen eski Likya Akropolü'nü içerir. O zaman, kuzeydoğu köşesinde bir kilise inşa edilirken, gelişmiş bir savunma yapısı nehir boyunca kalenin batı tarafını güçlendirdi. Akropolis'in hemen kuzeyinde, Roma agorasına hakim olan çok güzel bir tiyatro bulunur. Bu alan aynı zamanda, Xanthos'un arkeolojik peyzajının karakteristiği olan ve harabelerden muhteşem bir şekilde yükselen ahşap işçiliği taklit eden büyük Likya mezar anıtlarına da sahiptir. Güneyde Vespasian Kemeri ile kuzeyde Helenistik Akropolis arasında uzanan ikinci, daha karmaşık bir arkeolojik bölge vardır. Kentin Helenistik Agora ve Bizans kiliselerinin yer aldığı alt kısmı,

Letoon ise Likya eyaletinin ve Likya Şehirler Birliği'nin eski federal mabedi olan Xanthos'un kült merkeziydi. Sitede bulunan birçok yazıtın gösterdiği gibi, federal kutsal alan, iktidar güçlerinin tüm dini ve siyasi kararlarının halka açıklandığı yerdi. 337 yılına kadar uzanan ünlü üç dilli yazıt, Likya ve Yunanca bir metnin yanı sıra Aramice bir özet içerir ve Apollon tapınağının yakınında keşfedilmiştir. Letoon tapınağında Leto, Artemis ve Apollo'ya adanmış üç tapınak vardır. Ayrıca, kutsal kabul edilen bir su kaynağının üzerine inşa edilmiş, Hadrianus'tan kalma bir nymphaion kalıntısı da bu alanda yer alıyor. 

 

 

 

Rezervasyonlarım
Türkçe
Social Media
Favorilerim
  WhatsApp Destek!
  WHATSAPP
  ARA
  Müşteri Temsilcileri
  REZERVASYON OLUŞTUR
  Tarihler Müsait
  Giriş Saati :Çıkış Tarihi:
  ₺ 0 x 7 Gece₺ 0
  • Konaklama Süresi0 Gece
  • Konaklama Tutarı-
  • Elektrik Ücreti-
  • Temizlik Ücreti-
  • Ön Ödeme₺ 0
  • Girişte Yapılacak₺ 0
  • Toplam₺ 0
  UYGUNLUK TAKVİMİ
  Müsait
  Dolu
  Ödeme Bekliyor
  Giriş-Çıkış